Trang tin cung cấp những hình ảnh tiến độ xây dựng của dự án Six Miles Coast Resort Lăng Cô mới nhất hàng tháng, video thực tế tại công trường thi công…

Tiến độ khách sạn World Grand Hotels Lăng Cô

Tiến độ thi công 6 Miles Coast Lăng Cô - Tháng 6/2019

/
Ôm mình trên vịnh biển đẹp nhất khu vực miền…